CIMAT Unijní dotace

Unijní dotace

Unijní dotace jsou poskytovány důvěryhodným firmám, mezi něž patříme i my.

Díky unijním dotacím máme nejen my, ale i mnoho jiných firem v Polsku, šanci na vývoj a světové uznání.

POIR 2.1

Firma CIMAT sp. z o.o. realizuje projekt dofinancovaný z Evropských fondů pod názvem "Rozšíření centra výzkumu a vývoje firmy  CIMAT sp. z o.o., specializovaného na problematiku vyvažování”.

Cílem projektu je rozšíření a vybavení Centra výzkumu a vývoje za účelem rozvoje výzkumných činností společnosti CIMAT. Působnost vzniklého Centra bude zaměřena na výzkum a vývoj inovativních technologických řešení v oblasti vyvažování.

Výsledkem projektu bude:

 • Rozvoj Centra výzkumu a vývoje firmy CIMAT;
 • Zvýšení zaměstnanosti v oddělení V+V;
 • Vybavení centra specializovanou vědeckou aparaturu.

Hodnota projektu: 14 168 370 PLN

Dotace projektu z EU: 2 052 456 PLN

Przedsiębiorstwo CIMAT

Firma CIMAT Sp. z o.o. realizuje projekt pod názvem: „Výzkum a vývoj za účelem implementace inovativního zařízení“, spolufinancovaný Evropskou unií ze zdrojů Evropského fondu regionálního rozvoje a ve formě cílové dotace v rámci Operačního programu Inovativní hospodářství, v letech 2007-2013 (www.poig.gov.pl):

Prioritní osa 1:
Výzkum a vývoj moderních technologií

Aktivita 1.4:
Podpora cílových projektů

Číslo smlouvy:
POIG.01.04.00-04-041/13

Angažované instituce:

 • Správce: Ministerstvo regionálního rozvoje (www.mrr.gov.pl)
 • Zprostředkovatel: Národní centrum výzkumu a vývoje (www.ncbir.pl)

Przedsiębiorstwo CIMAT

Firma CIMAT Sp. z o.o. zrealizovala projekt pod názvem "Účast firmy CIMAT Sp. z o.o. jako vystavovatele na mezinárodním veletrhu Automechanika 2014 Messe Frankfurt GmbH ve Frankfurtu."

Prioritní osa 5. Upevnění konkurenceschopnosti firem
Aktivita 5.5 Propagace a rozvoj značkových výrobků

RPKP.05.05.00-04-066/13

Projekt spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Regionálního operačního programu Kujawsko-pomořanského vojvodství
v letech 2007-2013 a z prostředků státního rozpočtu.

Angažované instituce:

 • Úřad maršálka Kujawsko-pomořanského vojvodství
 • Ministerstvo infrastruktury a rozvoje

Przedsiębiorstwo CIMAT

Firma CIMAT Sp. z o.o. realizuje projekt:

 • Prioritní osa: 8. Informační společnost - zvýšení inovativnosti ekonomiky
 • Aktivita: 8.2. Podpora implementace elektronického obchodu B2B

Název projektu:
Automatizace obchodních procesů ve firmě CIMAT Sp. z o.o.

Číslo projektu:
UDA-POIG.08.02.00-04-125/13

Angažované instituce:

 • Polská agentura rozvoje podnikání
 • Toruňská agentura regionálního rozvoje
 • Ministerstvo regionálního rozvoje

Promocja na stronie internetowej POIG.04.04.

Firma CIMAT Sp. z o.o. realizuje projekt pod názvem: VÝROBA VYVAŽOVAČEK NA ZÁKLADĚ


INOVATIVNÍCH ŘEŠENÍ, spolufinancovaný Evropskou unií ze zdrojů Evropského fondu regionálního rozvoje a ve formě cílové dotace v rámci Operačního programu Inovativní hospodářství, v letech 2007-2013 (www.poig.gov.pl):

Prioritní osa 4: 
Investice do inovativních podniků

Aktivita 4.4:
Nové investice s vysokým inovativním potenciálem

Číslo smlouvy:
UDA-POIG.04.04.00-04-012/13-00

Angažované instituce:

 • Polská agentura rozvoje podnikání
 • Toruňská agentura regionálního rozvoje­­
 • Ministerstvo regionálního rozvoje