Školení

Školení

Firma CIMAT Sp. z o.o. poskytuje služby školení personálu v oblasti teorie a praxe vyvažování.

Školení se nejčastěji týkají následujících oblastí:

 1. Vybraná problematika ze základů vyvažování:
  1. statické a dynamické nevyvážení,
  2. roviny měření a roviny korekce,
  3. příčiny vzniku nevyvážení.
 2. Vyvažování na vlastních ložiscích, vyvažování na stacionárních vyvažovačkách: principy, podobnost, rozdíly.
 3. Vyvažování pevných a pružných rotorů.
 4. Kalibrace vyvažovaček. Nadkritické a podkritické vyvažovačky.
 5. Elektrický rám v analogových systémech měření a součinitele vlivu v digitálních systémech měření.
 6. Výhody a nevýhody pohonů: řemenového a s kardanovou hřídelí.
 7. Vibrace mechanického systému s jedním stupněm volnosti. Fázová a amplitudová charakteristika.
 8. Vyvažování prověšených rotorů - praktické aspekty.
 9. Praktické poznámky k obsluze vyvažovaček.
 10. Možnost kompenzace nevyvážení úchytů.
 11. Výuka obsluhy moderního modulu měření.
 12. Praktická cvičení na vyvažovačkách.

V závislosti na požadavcích může školení probíhat u zákazníka nebo v Bydhošti, v sídle CIMAT. Školení vedou vysoce kvalifikovaní odborníci, včetně doktorů technických věd.