Technické zkoušky a vzorkové rotory

Technické zkoušky a vzorkové rotory

Nezbytnou podmínkou účinného vyvažování je způsobilost použitého vybavení. CIMAT provádí technické zkoušky vyvažovaček libovolných typů a výrobců. Zkoušky jsou prováděny podle standardních procedur, týkají se hlavně prvků měření a testů vyvažování vzorkových hřídelí, příslušných pro danou vyvažovačku.

Calibrated Rotors

Na přání zákazníka provádíme technické zkoušky v souladu s normou ISO 2953. V rámci prováděných činností náš servis provádí opravy a nezbytné seřízení a nastavení mechanického i elektronického vybavení. Vydaný protokol měření ilustruje aktuální technický stav stroje a obsahuje doporučení pro provedení oprav zkoušených prvků. V případě pozitivního výsledku technické zkoušky vyvažovačka obdrží certifikát správné funkce.
 
Na přání zákazníka vyrábíme také nové vzorkové rotory pro stroje s vodorovnou i svislou osou rotace. U vzorkových rotorů, které již zákazníci vlastní, provádíme technické zkoušky a certifikaci.