CIMAT Technologie vyvažování

Technologie vyvažování

Dlouholeté zkušenosti firmy CIMAT v oblasti vyvažování poskytují našim zákazníkům garanci naší profesionality v následujících oblastech:

CIMAT Balancing Technology

  • pomoc při volbě metody a technologie vyvažování,
  • pomoc při použití příslušných norem vyvažování,
  • doporučení poskytovatele služeb vyvažování, disponujícího vybavením a dovednostmi podle požadavků zákazníka,
  • pomoc při volbě typu vyvažovačky a jejího technologického přístrojového vybavení podle specifikace rotorů zákazníka,
  • poskytujeme veškerou jinou podporu při řešení technologických problémů spojených s vyvažováním,
  • navrhujeme software pro podporu používané technologie vyvažování.
     

 

Zpracováním technologie vyvažování se zabývají zkušení inženýři za podpory doktorů technických věd.