CIMAT EU Grants

Dotacje unijne

Dotacje unijne są przyznawane wiarygodnym firmom wśród których jesteśmy i my.

Dzięki dotacjom unijnym nie tylko my ale i dużo firm w Polsce ma szansę na rozwój i światowe wyzwania.

POIR 2.1

Przedsiębiorstwo CIMAT sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego  firmy  CIMAT sp. z o.o. specjalizującego się w problematyce wyważania”

Celem projektu jest rozbudowa i wyposażenie Centrum Badawczo Rozwojowego w celu rozwoju działalności badawczej Spółki CIMAT. Działalność powstałego Centrum  ukierunkowana będzie na prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi z zakresu wyważania.

Rezultatem projektu będą:

 • Rozwój Centrum Badawczo–Rozwojowego Przedsiębiorstwa CIMAT;
 • Zwiększenie zatrudnienia w dziale B+R;
 • Wyposażenie w specjalistyczną aparaturę badawczą.

Wartość projektu: 14 168 370 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 052 456 zł

Przedsiębiorstwo CIMAT

Przedsiębiorstwo CIMAT Sp. z o.o. realizuje projekt pt.:  Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjnego urządzenia współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w formie dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (www.poig.gov.pl):

Oś priorytetowa 1:
Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie 1.4:
Wsparcie projektów celowych

Numer umowy:
POIG.01.04.00-04-041/13

Instytucje zaangażowane:

 • Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)
 • Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań I Rozwoju (www.ncbir.pl)

Przedsiębiorstwo CIMAT

Przedsiębiorstwo CIMAT Sp. z o.o. zrealizowało projekt pt. "Udział Przedsiębiorstwa CIMAT Sp. z o.o. jako wystawca na targach międzynarodowych Automechanika 2014 Messe Frankfurt GmbH we Frankfurcie."

Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów

RPKP.05.05.00-04-066/13

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Instytucje zaangażowane:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Przedsiębiorstwo CIMAT

Przedsiębiorstwo CIMAT Sp. z o.o. realizuje projekt:

 

 • Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
 • Działanie: 8.2. Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B

Nazwa projektu:
Automatyzacja procesów biznesowych w firmie CIMAT Sp. z o.o.

Numer projektu:
UDA-POIG.08.02.00-04-125/13

Instytucje zaangażowane:

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Promocja na stronie internetowej POIG.04.04.

Przedsiębiorstwo CIMAT Sp. z o.o. realizuje projekt pt.:  PRODUKCJA WYWAŻAREK W OPARCIU


O INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w formie dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (www.poig.gov.pl):

Oś priorytetowa 4: 
Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie 4.4:
Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Numer umowy:
UDA-POIG.04.04.00-04-012/13-00

Instytucje zaangażowane:

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego­­
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

funduszeue

Przedsiębiorstwo CIMAT sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego firmy CIMAT sp. z o.o. specjalizującego się w problematyce wyważania”

Celem projektu jest rozbudowa i wyposażenie Centrum Badawczo Rozwojowego w celu rozwoju działalności badawczej Spółki CIMAT. Działalność powstałego Centrum ukierunkowana będzie na prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi z zakresu wyważania.

Rezultatem projektu będą:

 • Rozwój Centrum Badawczo–Rozwojowego Przedsiębiorstwa CIMAT;
 • Zwiększenie zatrudnienia w dziale B+R;
 • Wyposażenie w specjalistyczną aparaturę badawczą.

Wartość projektu: 14 168 370 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 052 456 zł