BADANIA TECHNICZNE I WIRNIKI WZORCOWE

Niezbędnym warunkiem skutecznego wyważania jest sprawność używanego do tego sprzętu

Na życzenie klienta przeprowadzamy badanie techniczne zgodne z normą ISO 2953. W ramach wykonywanych czynności, nasz serwis dokonuje napraw oraz niezbędnych regulacji i ustawień sprzętu mechanicznego i elektronicznego. Dostarczony Klientowi protokół pomiarów ilustruje aktualny stan techniczny maszyny oraz zawiera wskazówki co do wykonania napraw badanych elementów. W przypadku pozytywnego wyniku badania technicznego wyważarka otrzymuje certyfikat poprawności działania.

UMÓW SIĘ NA BADANIA TECHNICZNE

Na żądanie klienta badania mogą być przeprowadzone zgodnie z normą ISO 21940-21:2012 (dawna ISO 2953).

Wykonujemy nowe wirniki wzorcowe dla maszyn o poziomej jak i pionowej osi wirowania. Dla wirników wzorcowych, które już klienci posiadają, wykonujemy badania techniczne i ich certyfikację.

Ponadto zespół serwisowy CIMAT przeprowadza kontrolę techniczną i certyfikację wirników kalibracyjnych.