SZKOLENIA

Przedsiębiorstwo CIMAT Sp. z o.o. świadczy usługi szkolenia personelu z zakresu teorii oraz praktyki wyważania.

Szkolenia najczęściej dotyczą następujących tematów:

 • Wybrane zagadnienia z podstaw wyważania:
  • niewyważenie statyczne i dynamiczne,
  • płaszczyzny pomiarowe i płaszczyzny korekcji,
  • przyczyny powstawania niewyważenia,
  • rodzaje wyważarek
 • Wyważanie w łożyskach własnych, a wyważanie na wyważarkach stacjonarnych: istota, podobieństwa, różnice.
 • Wyważanie wirników sztywnych i giętkich.
 • Kalibracja wyważarek. Wyważarki twarde i miękkie
 • Rama elektryczna w układach pomiarowych analogowych i współczynniki wpływu w układach pomiarowych cyfrowych
 • Zalety i wady napędów: pasowego i z wałkiem Kardana.
 • Drgania w układzie mechanicznym o jednym stopniu swobody
 • Drgania układu mechanicznego o jednym stopniu swobody. Charakterystyka fazowa i amplitudowa.
 • Wyważanie wirników przewieszonych - praktyczne aspekty.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące korzystania z wyważarek
 • Metody kompensacji niewyważenia wału
 • Nauka obsługi nowoczesnego modułu pomiarowego
 • Zajęcia praktyczne na wyważarkach.

W zależności od konkretnych potrzeb szkolenie można przeprowadzić w miejscu prowadzenia działalności przez klienta lub w CIMAT. Wśród naszych wysoko wykwalifikowanych instruktorów szkoleniowych są lekarze nauk technicznych.