OPIS
Specyfikacja techniczna

Moduły pomiarowe wyposażone są w podprogramy warsztatowe przeliczające wartość niewyważenia na różne metody jego korekcji np. frezowanie, wiercenie, podział mas w przypadku obszarów zabronionych, sumowanie mas i jeszcze wiele innych przydatnych podprogramów.

Wyważarki przygotowane są do produkcji wielkoseryjnej.

Praca maszyny jest w możliwie największym stopniu zautomatyzowana dla ułatwienia i zmniejszenia kosztów obsługi. Wszystkie wyniki pomiarów są zapisywane w bazie danych znajdującej się w module pomiarowym maszyny.

Główne cechy

  • napęd realizowany jest za pomocą powietrza
  • posiadają kalibrację producenta (tzw. twardą)
  • w celu wspomagania pracownika zainstalowane są czujniki obrotów, umożliwiające śledzenie na ekranie monitora dowolnego ruchu wirnika,
  • najnowsza jednostka pomiarowo-sterująca ROTORTEST
  • korekta masy NC: frezowanie, wiercenie, szlifowanie, wykrawanie, spawanie, dodawanie odważników itp.
  • Zgodne z normami bezpieczeństwa ISO 21940-23: 2012 ( dawna ISO 7475 oraz DIN 45690).

Poniższe parametry są standardowe i mogą być modyfikowane na żądanie klienta

MODEL CMT-15H2PS CMT-30H2PS
Maksymalna masa symetrycznego wirnika 15 kg 30 kg
Maksymalna średnica wirnika 200/390 mm 700 mm
Współczynnik redukcji ISO 2953 98% 98%
Dokładność- MU 60 cykli @ 95% 2 standardowe odchylenia 0,1 0,15
Średnice czopów 5-25 mm 10–140 mm
Przybliżona wysokość robocza 1100 mm 1200 mm
Napięcie & faza. Wszystkie 50-60Hz 110 lub 240v 1ph 220 lub 400 V 3 fazy
Maksymalna odległość pomiędzy podporami przy standardowym łożu 360 mm 1200 mm / 1500 mm
Minimalna odległość pomiędzy podporami bez/z napędem pasowym 55 mm 50 mm / 30 mm
Maksymalna średnica z napędem na pas (pod zawieszeniem) 200 mm 385 mm
Prędkość silnika na kole napędowym płynnie regulowana 1500/3000 RPM 1500/3000 RPM
Moc silnika AC 0,4kW 0,75 kW