Wyważarka do rdzeni CMT-48 VSR

Doważarkę do turbosprężarek CMT-48 VSR stosuje się dla turbosprężarek wysokoobrotowych samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych z maksymalną średnicą wirnika turbosprężarki 85 mm.

Proszę o ofertę

Opis
Opis
Specyfikacje techniczne
Filmy prezentacyjne

Wyważanie wirników turbosprężarek odbywa się w łożyskach własnych zamontowanych w fabrycznych korpusach. Maszyna ta charakteryzuje się bardzo dużą dokładnością pomiaru. Ten typ wyważarki stosujemy wtedy, gdy chcemy sprawdzić, czy przy prędkościach obrotowych zbliżonych do znamionowych, wystąpią dodatkowe zjawiska dynamiczne na wirniku. Może to być na przykład odejście koła kompresji z osi wirowania np. na skutek ugięcia końcówki osi pod wpływem obciążenia momentem siły. Proces wyważania przebiega w jednej płaszczyźnie korekcyjnej, po stronie koła kompresji, przy prędkości obrotowej do 300.000 obr/min. W wyniku pomiarów otrzymujemy charakterystykę przebiegu drgań wirnika w całym zakresie prędkości. Maszyna przedstawia ponadto niewyważenie w jednostce masy na danym kącie.
 
W maszynie turbina mocowana jest do uniwersalnego korpusu. W korpusie montuje się wymienne wkładki formujące strumień powietrza w trakcie napędzania wirnika turbiny danego typu. Powyższe wkładki dobiera się w zależności od wielkości i typu turbiny. Warunki pracy turbosprężarek są tutaj zbliżone do tych, które panują w silniku spalinowym: wirnik turbiny jest napędzany sprężonym powietrzem, a ułożyskowanie zasilane jest olejem o regulowanym ciśnieniu i temperaturze jak w komorze silnika. Olej odprowadzany jest do zbiornika. Do napędu wirnika w trakcie doważania używane jest sprężone powietrze o ciśnieniu 8 bar. Dzięki zastosowaniu nowej generacji opatentowanych przez naszą firmę energooszczędnych wkładek, ilość powietrza którą potrzebujemy zredukowaliśmy do minimum.
 
Wyważarka naszej produkcji nie wymaga każdorazowej kalibracji. Wyważanie na wyważarce CMT-48 VSR odbywa się z wykorzystaniem kalibracji wykonanej przez producenta, a więc użytkownik nie wykonuje żadnych czynności wstępnych. Pomimo tego, użytkownik może zamówić turbinę kalibracyjną, wykonaną w CIMAT, dla sprawdzenia poprawnej działalności maszyny.
 
Dla wyważarki CMT 48 VSR zastosowaliśmy specjalizowany bardzo szybki w działaniu, układ pomiarowy, ze względu na potrzeby wyważania turbin wysokoobrotowych. W przypadku ich wyważania cykl pomiarowy wynosi około 4 sekund. Moduł pomiarowo-obliczeniowy ROTORTEST 8.5 posiada kolorowy monitor LCD 17" do wizualizacji wyników oraz specjalne oprogramowanie dla turbin, dzięki któremu obsługa jest prosta i przejrzysta. Daje możliwość zapisu danych na USB oraz wydruku protokołów z zabudowanej w urządzeniu drukarki.
Prosimy o przesłanie zapytania w zakładce kontakt aby otrzymać szczegółową ofertę handlową.

Maksymalna średnica wirnika 85 mm
Zasilanie 230 V +/- 10%, 50/60 Hz
Masa maszyny 350 kg
Wymiary maszyny 1250 mm (szerokość) x 940 mm (głębokość) x 1600 (wysokość) mm
Średnica węża doprowadzającego sprężone powietrze do maszyny 1 cal
Wymagane ciśnienie sprężonego powietrza 6-8 Bar
Wymagana pojemność zbiornika sprężonego powietrza 0,5 m3