Badania techniczne i wirniki wzorcowe

Badania techniczne i wirniki wzorcowe

Niezbędnym warunkiem skutecznego wyważania jest sprawność używanego do tego sprzętu. CIMAT wykonuje badania techniczne wyważarek dowolnych typów i producentów. Badania prowadzone są według standardowych procedur, dotyczą głównie elementów torów pomiarowych i testów wyważania wałów wzorcowych, właściwych dla danej wyważarki.

Calibrated Rotors

Na życzenie klienta przeprowadzamy badanie techniczne zgodne z normą ISO 2953. W ramach wykonywanych czynności, nasz serwis dokonuje napraw oraz niezbędnych regulacji i ustawień sprzętu mechanicznego i elektronicznego. Dostarczony Klientowi protokół pomiarów ilustruje aktualny stan techniczny maszyny oraz zawiera wskazówki do wykonania napraw badanych elementów. W przypadku pozytywnego wyniku badania technicznego wyważarka otrzymuje certyfikat poprawności działania.
 
Na życzenie klienta wykonujemy również nowe wirniki wzorcowe dla maszyn o poziomej jak i pionowej osi wirowania. Dla wirników wzorcowych, które już klienci posiadają, wykonujemy badania techniczne i ich certyfikację.