Szkolenia

Szkolenia

Przedsiębiorstwo CIMAT Sp. z o.o. świadczy usługi szkolenia personelu z zakresu teorii oraz praktyki wyważania.

Szkolenia najczęściej dotyczą następujących tematów:

 1. Wybrane zagadnienia z podstaw wyważania:

  1. niewyważenie statyczne i dynamiczne,
  2. płaszczyzny pomiarowe i płaszczyzny korekcji,
  3. przyczyny powstawania niewyważenia.
 1. Wyważanie w łożyskach własnych, a wyważanie na wyważarkach stacjonarnych: istota, podobieństwa, różnice.
 2. Wyważanie wirników sztywnych i giętkich.
 3. Kalibracja wyważarek. Wyważarki nadkrytyczne i podkrytyczne.
 4. Rama elektryczna w układach pomiarowych analogowych i współczynniki wpływu w układach pomiarowych cyfrowych.
 5. Zalety i wady napędów: pasowego i z wałkiem Kardana.
 6. Drgania układu mechanicznego o jednym stopniu swobody. Charakterystyka fazowa i amplitudowa.
 7. Wyważanie wirników przewieszonych - praktyczne aspekty.
 8. Uwagi praktyczne dotyczące obsługi wyważarek.
 9. Możliwości kompensacji niewyważenia uchwytów.
 10. Nauka obsługi nowoczesnego modułu pomiarowego.
 11. Zajęcia praktyczne na wyważarkach.

W zależności od potrzeby, szkolenie może się odbyć u Zamawiającego lub w Bydgoszczy, w siedzibie CIMAT-u. Szkolenie prowadzone jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, w tym doktorów nauk technicznych.