Korzyści z wyważania narzędzi

Wyważenia narzędzia, co warto wiedzieć?

W trakcie wyważania zgodnie z normą ISO 21940-1 bardzo często, niepotrzebnie, dąży się do otrzymania niewyważenia spełniającego kolejną (lepszą)w kolejności klasę (np. G 2.5 zamiast G 6.3). Często jest to niepotrzebne, jak również nieosiągalne i kosztowne.

Na przykład przy wyważaniu całościowych systemów tj. wirniki silników elektrycznych, wymogów jakościowych określonych w normie ISO 21940-1 dla wirników sztywnych nie można zastosować prawidłowo, ponieważ wrzeciona obrabiarek, urządzenia mocujące i narzędzia mają odmienne właściwości.

Głównym celem jest ograniczenie drgań i obciążeń układu związanych z niewyważeniem obrabiarki. Powtarzalność warunków wyważania może być ograniczona poprzez niedokładne mocowanie między układem narzędziowym a wrzecionem narzędzia. Wymogi dotyczące wyważania obrotowych systemów muszą uwzględniać wszystkie istotne parametry. Norma ISO 16084:2017 opisuje wymogi dotyczące niewyważenia narzędzi do zastosowań obrotowych z uwzględnieniem rzeczywistego obciążenia łożysk wrzeciona spowodowanych niewyważeniem narzędzia.

Norma ISO 16084:2017 określa, że obciążenie łożysk, które jest spowodowane niewyważeniem nie może przekraczać 1% ich wytrzymałości na obciążenie dynamiczne. Dopuszczalne niewyważenie resztkowe jest w normie wyrażone w (gmm), nie jest też przypisane do określonej klasy jakości G określonej normą ISO 21940-1 - Wyważenie wirników sztywnych.

Czy należy wyważać narzędzia do obróbki drewna?

W Polsce, ale i na świecie proces wyważania narzędzi po ostrzeniu często jest niedoceniany. Firmy, które zajmują się ostrzeniem narzędzi często nie posiadają wyważarek, a co gorsza, dość często stosują metodę wyważania po trzecim zabiegu ostrzenia. Jest to błędne podejście, które może spowodować spore koszty dla stolarni czy fabryki mebli.

Zalety wyważania po każdym ostrzeniu:

 • zwiększenie dokładności obróbki powierzchni – lepsza jakość elementów, brak reklamacji
 • trwałość narzędzi – zwiększenie żywotności pomiędzy ostrzeniami, większa wydajność, mniejsze koszty
 • trwałość łożysk – brak kosztów regeneracji elektrowrzecion i wymiany łożysk
 • brak drgań – idealna jakość frezowanej powierzchni
 • zwiększenie prędkości obrotowej narzędzi

Co jeśli nie wyważamy regularnie ?

 • reklamacje od odbiorcy - gorsza jakość obrabianej powierzchni
 • przestoje maszyn i częste ostrzenie to dodatkowe koszty - krótka żywotność narzędzi
 • remonty maszyn - bicia narzędzi to dodatkowe siły na łożyska
 • remont elektrowrzecion lub silników - remont elektrowrzecion lub silników
 • pojawienie się „fali” na frezowanym elemencie

Co wpływa na brak równowagi wrzeciona frezującego?

 • Niewyważenie uchwytu narzędziowego
 • Niesymetryczne akcesoria do uchwytów narzędzi
 • Niewyważenie samego wrzeciona
 • Niewyważenie spowodowane błędami koncentrycznymi we wrzecionie (oś symetrii nie pokrywa się z realną osią obrotu).
 • Błędy koncentryczności w osprzęcie wrzeciona
 • Zbyt duża siła dokręcenia elementów i odkształcenie mocowania
 • Błąd koncentryczności i nachylenie uchwytu narzędzia we wrzecionie
 • Błąd koncentryczności w samym narzędziu