CIMAT Training & Seminars

Eğitim & seminerler

CIMAT, balans teorisi ve pratiği eğitim ve seminerleri vermektedir.

Eğitim konularımız başlıca,

 • Balans temelleri üzerine
  • Statik ve dinamik balans
  • Ölçüm ve düzeltim düzlemleri
  • Balanssızlık nedenleri
  • Balans makina çeşitleri
 • Yerinde balans ve geleneksel balans makinalarının karşılaştırılması: genel özellikleri, benzerlikler, farklılıklar
 • Sert ve esnek rotorların balanslanması
 • Balans makinası kalibrasyonu. Sert ve yumuşak yataklı balans makinaları
 • Dijital ve analog ölçüm sistemelerinde etki faktörleri
 • Kayış ve kardan tahrikli sürücüler: Avantaj ve dezavantajları
 • Tek serbestlik dereceli mekanik sistemdeki titreşimler
 • Faz ve genlik karakteristikleri
 • Asma rotorlarda balans. Pratik bilgiler
 • Balans makinalarının kullanımında pratik ipuçları
 • Balanssızlık kompanzasyon yöntemleri
 • Ölçüm cihazı kullanımı
 • Balans makinası kullanımı pratik eğitim