Unijní Dotace

Unijní dotace jsou poskytovány důvěryhodným firmám, mezi něž patříme i my.

Díky unijním dotacím máme nejen my, ale i mnoho jiných firem v Polsku, šanci na vývoj a světové uznání.
Enterprise CIMAT sp.z o.o. realizuje projekt spolufinancovaný z evropských fondů „Výstavba Výzkumného a vývojového centra přesných technik pro výrobní podniky CIMAT Sp. z o.o.“ The goal of the project is the construction and equipment of the Research and Development Center in order to develop the research activity of the CIMAT Company. The activity of the created Center will be focused on research and development in the field of developing innovative solutions for the automotive, aviation and medical industries. The result of R&D works will be elements, components and subassemblies based on innovative, dedicated filaments and powders. They will be hybrids of 2-3 materials. The obtained product parameters will translate into their unique properties that will make it a breakthrough solution, not yet offered on the European market. Project value: PLN 10 666 600.00 Project co-financing from the EU: PLN 3,733,310.00

The CIMAT Company Sp. Z o.o. is implementing a project co-financed from European Funds “Expansion of the Research and Development Center of CIMAT sp. Z o. O. Specializing in balancing” The aim of the project is to expand and equip the Research and Development Center to develop the research activities of the CIMAT Company. The activities of the created Center will be focused on research and development on innovative technological solutions in the field of balancing. Výsledkem projektu bude:
 • Rozvoj Centra výzkumu a vývoje firmy CIMAT;
 • Zvýšení zaměstnanosti v oddělení V+V;
 • Vybavení centra specializovanou vědeckou aparaturu.
Project value: PLN 14 168 370 Project co-financing from the EU: PLN 2 052 456


Firma CIMAT Sp. z o.o. realizuje projekt pod názvem: „Výzkum a vývoj za účelem implementace inovativního zařízení“, spolufinancovaný Evropskou unií ze zdrojů Evropského fondu regionálního rozvoje a ve formě cílové dotace v rámci Operačního programu Inovativní hospodářství, v letech 2007-2013 (www.poig.gov.pl): www.poig.gov.pl): Priorita 1: Výzkum a vývoj moderních technologií Opatření 1.4: Podpora cílených projektů Číslo smlouvy: POIG.01.04.00-04-041 / 13 Angažované instituce:
 • Správce: Ministerstvo regionálního rozvoje www.mrr.gov.pl)
 • Zprostředkovatel: Národní centrum výzkumu a vývoje (www.ncbir.pl)
Enterprise CIMAT Sp. z o. o. implemented a project called “Participation of CIMAT Sp.z o.o. as an exhibitor at the international Automechanika 2014 Messe Frankfurt GmbH in Frankfurt.” Priority axis 5. Strengthening the competitiveness of enterprises Measure 5.5 Promotion and development of brand products RPKP.05.05.00-04-066 / 13 The project is co-financed by the European Regional Development Fund under the Regional Operational Program of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship for 2007-2013 and from the country budget. Angažované instituce:
 • Úřad maršálka Kujawsko-pomořanského vojvodství
 • Ministerstvo infrastruktury a rozvoje


Firma CIMAT Sp. z o.o. realizuje projekt:  
 • Prioritní osa: 8. Informační společnost - zvýšení inovativnosti ekonomiky
 • Aktivita: 8.2. Podpora implementace elektronického obchodu B2B
Název projektu: Automatizace obchodních procesů ve firmě CIMAT Sp. z o.o. Číslo projektu: UDA-POIG.08.02.00-04-125 / 13 Angažované instituce:
 • Polská agentura rozvoje podnikání
 • Toruňská agentura regionálního rozvoje­­
 • Ministerstvo regionálního rozvoje


Firma CIMAT Sp. z o.o. realizuje projekt pod názvem: VÝROBA VYVAŽOVAČEK NA ZÁKLADĚ. INOVATIVNÍCH ŘEŠENÍ, spolufinancovaný Evropskou unií ze zdrojů Evropského fondu regionálního rozvoje a ve formě cílové dotace v rámci Operačního programu Inovativní hospodářství, v letech 2007-2013 (www.poig.gov.pl): www.poig.gov.pl): Priorita 4:  Investice do inovativních podniků Akce 4.4: Nové investice s vysokým inovativním potenciálem Číslo smlouvy: UDA-POIG.04.04.00-04-012 / 13-00 Angažované instituce:
 • Polská agentura rozvoje podnikání
 • Toruňská agentura regionálního rozvoje­­
 • Ministerstvo regionálního rozvoje


The CIMAT Company Sp. z o.o. is implementing a project co-financed from European Funds “Expansion of the Research and Development Center of the CIMAT Sp. zo.o. Company specializing in balancing” The aim of the project is to expand and equip the Research and Development Center to develop the research activities of the CIMAT Company. The activities of the created Center will be focused on research and development on innovative technological solutions in the field of balancing. Výsledkem projektu bude:
 • Rozvoj Centra výzkumu a vývoje firmy CIMAT;
 • Zvýšení zaměstnanosti v oddělení V+V;
 • Vybavení centra specializovanou vědeckou aparaturu.
Hodnota projektu: 14 168 370 PLN Spolufinancování projektu z EU: 2 052 456 PLN