ISO 21940 BILANČNÍ JAKOSTNÍ TŘÍDY G

Byly stanoveny stupně kvality vyvážení G, které umožňují klasifikovat požadavky na úroveň přípustné zbytkové nevyváženosti pro typ rotoru, která zaručuje jeho uspokojivý provoz. Třídy jsou uvedeny v tabulce, kde rostoucí číslo znamená méně přísnou normu. Číslo představuje maximální přípustnou rychlost vibrací rotujícího obrobku.

Třída G [mm/s] Příklady vyvažovacích rotorů
4000 Pohony klikového hřídele pro velké, pomalé lodní dieselové motory (rychlost pístu nižší než 9 m/s), které jsou ze své podstaty nevyvážené.
1600 Pohony klikového hřídele pro velké, pomalé lodní dieselové motory (rychlost pístu pod 9 m/s), přirozeně vyvážené.
630 pohony klikového hřídele, z podstaty nevyvážené, pružně uložené
250 pohony klikového hřídele, z podstaty nevyvážené, pevně namontované
100 Kompletní pístové motory pro osobní a nákladní automobily a lokomotivy
40 Automobily: kola, disky kol, sady kol, hnací hřídele

pohony klikového hřídele, vnitřně vyvážené, pružně uložené

16 Zemědělské stroje

pohony klikového hřídele, inherentně vyvážené, pevně namontované

Drticí stroje

Hnací hřídele (kardanové hřídele, vrtulové hřídele)

6,3 Plynové turbíny pro letadla

Odstředivky (separátory, dekantéry)

Elektromotory a generátory (s výškou hřídele nejméně 80 mm) s maximálními jmenovitými otáčkami do 950 ot/min.

Elektromotory s výškou hřídele menší než 80 mm

ventilátor

Ozubená kola

Stroje, obecně

Obráběcí stroje

Stroje na výrobu papíru

Stroje pro zpracovatelský průmysl

Čerpadla

Turbodmychadla

Vodní turbíny

2,5 Kompresory

Počítačové jednotky

Elektromotory a generátory (s výškou hřídele nejméně 80 mm) s maximálními jmenovitými otáčkami nad 950 ot/min.

Plynové a parní turbíny

Pohony obráběcích strojů

Textilní stroje

1 Audio a video jednotky

Pohony brusek

0,4 Gyroskopy

Vřetena a pohony vysoce přesných systémů

Z oprávněných důvodů je možné přesněji odstupňovat přípustnou rychlost vibrací rotoru.

Pro výpočet hodnoty nevyváženosti v [gmm] v závislosti na třídě G se použije následující vzorec:

Upřed = 9549 · G · m/n

kde:
Upřed - přípustná nevyváženost rotoru [gmm]

m - hmotnost rotoru [kg]
n - maximální provozní otáčky rotoru [r/min]

V případě vyvažování rotoru ve dvou rovinách je výše uvedená hodnota celkovou hodnotou pro rotor. Vzhledem k jeho geometrii musí být správně rozdělen do rovin 1 a 2.