EU Grants

AB sübvansiyonları, aralarında bulunduğumuz güvenilir şirketlere verilmektedir.

AB sübvansiyonları sayesinde sadece biz değil, Polonya'daki birçok şirket de gelişme ve küresel zorluklar için bir şansa sahip.
Kurumsal CIMAT sp.z o.o. Avrupa Fonlarından "Üretim İşletmeleri için Hassas Teknikler Araştırma ve Geliştirme Merkezi İnşaatı CIMAT Sp. z o.o." dan ortak finanse edilen bir proje uygular. The goal of the project is the construction and equipment of the Research and Development Center in order to develop the research activity of the CIMAT Company. The activity of the created Center will be focused on research and development in the field of developing innovative solutions for the automotive, aviation and medical industries. The result of R&D works will be elements, components and subassemblies based on innovative, dedicated filaments and powders. They will be hybrids of 2-3 materials. The obtained product parameters will translate into their unique properties that will make it a breakthrough solution, not yet offered on the European market. Project value: PLN 10 666 600.00 Project co-financing from the EU: PLN 3,733,310.00

The CIMAT Company Sp. Z o.o. is implementing a project co-financed from European Funds “Expansion of the Research and Development Center of CIMAT sp. Z o. O. Specializing in balancing” The aim of the project is to expand and equip the Research and Development Center to develop the research activities of the CIMAT Company. The activities of the created Center will be focused on research and development on innovative technological solutions in the field of balancing. Projenin sonuçları:
 • CIMAT Kurumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin geliştirilmesi;
 • Ar-Ge departmanında artan istihdam;
 • Uzman araştırma ekipmanları ile donatılmıştır.
Project value: PLN 14 168 370 Project co-financing from the EU: PLN 2 052 456


Şirket CIMAT Sp. z oo, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu'ndan Avrupa Birliği tarafından ortak olarak finanse edilen ve 2007-2013 Operasyonel Programı Yenilikçi Ekonomi kapsamında özel bir sübvansiyon şeklinde yenilikçi bir cihazın uygulanması için araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmektedir. www.poig.gov.pl): Öncelik 1: Modern teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesi Tedbir 1.4: Hedeflenen projeler için destek Sözleşme numarası: POIG.01.04.00-04-041 / 13 İlgili kurumlar:
 • Yönetim Otoritesi: Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ( www.mrr.gov.pl)
 • Ara Kuruluş: Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (www.ncbir.pl)
Enterprise CIMAT Sp. z o. o. implemented a project called “Participation of CIMAT Sp.z o.o. as an exhibitor at the international Automechanika 2014 Messe Frankfurt GmbH in Frankfurt.” Priority axis 5. Strengthening the competitiveness of enterprises Measure 5.5 Promotion and development of brand products RPKP.05.05.00-04-066 / 13 The project is co-financed by the European Regional Development Fund under the Regional Operational Program of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship for 2007-2013 and from the country budget. İlgili kurumlar:
 • Mareşal'ın Kuyavian-Pomeranian Voyvodalığı Ofisi
 • Altyapı ve Kalkınma Bakanlığı


Şirket CIMAT Sp. z oo projeyi uygular:  
 • Öncelik ekseni: 8. Bilgi toplumu - ekonominin yenilikçiliğini artırmak
 • Eylem: 8.2. B2B elektronik işinin uygulanmasının desteklenmesi
Proje Adı: İş süreçlerinin otomasyonu CIMAT Sp. z o. Ö Proje numarası: UDA-POIG.08.02.00-04-125 / 13 İlgili kurumlar:
 • Polonya Kurumsal Gelişim Ajansı
 • Toruń Bölgesel Kalkınma Ajansı
 • Bölgesel Kalkınma Bakanlığı


Şirket CIMAT Sp. z oo, Avrupa Birliği tarafından Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu'ndan ve 2007-2013 Yenilikçi Ekonomi Operasyonel Programı kapsamında özel bir sübvansiyon şeklinde ortak olarak finanse edilen YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLERE DAYALI DENGELERİN ÜRETİMİ'ni gerçekleştirmektedir. www.poig.gov.pl): Öncelik 4:  Yenilikçi girişimlere yapılan yatırımlar Eylem 4.4: Yüksek inovasyon potansiyeline sahip yeni yatırımlar Sözleşme numarası: UDA-POIG.04.04.00-04-012 / 13-00 İlgili kurumlar:
 • Polonya Kurumsal Gelişim Ajansı
 • Toruń Bölgesel Kalkınma Ajansı
 • Bölgesel Kalkınma Bakanlığı


The CIMAT Company Sp. z o.o. is implementing a project co-financed from European Funds “Expansion of the Research and Development Center of the CIMAT Sp. zo.o. Company specializing in balancing” The aim of the project is to expand and equip the Research and Development Center to develop the research activities of the CIMAT Company. The activities of the created Center will be focused on research and development on innovative technological solutions in the field of balancing. Projenin sonuçları:
 • CIMAT Kurumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin geliştirilmesi;
 • Ar-Ge departmanında artan istihdam;
 • Uzman araştırma ekipmanları ile donatılmıştır.
Proje değeri: PLN 14168370 AB'den proje eş finansmanı: PLN 2 052 456