ISO pentru calitatea echilibrarii

S-au stabilit clasele de calitate A care permit clasificarea cerințelor privind nivelul de dezechilibru rezidual admis pentru tipul de rotor care garantează funcționarea satisfăcătoare a acestuia. Clasele sunt prezentate în tabel, unde numărul tot mai mare înseamnă un standard mai puțin restrictiv. Numărul reprezintă viteza maximă admisibilă de vibrație a unei piese rotative.
Grade G [mm/s] Exemple de rotoare de echilibru
4000 Manivelă pentru motoare diesel marine mari și lente (turația pistonului sub 9 m/s), inerent dezechilibrate
1600 Arborele cotit pentru motoare diesel marine mari și lente (turația pistonului sub 9 m/s), echilibrate în mod inerent
630 Manivele, inerent dezechilibrate, montate elastic
250 Unități arbore cotit, inerent dezechilibrate, montate rigid
100 Motoare cu piston complet pentru autoturisme, camioane și locomotive
40 Cars: wheels, wheel rims, wheel sets, drive shafts Crankshaft drives, inherently balanced, elastically mounted
16 Agricultural machinery Crankshaft drives, inherently balanced, rigidly mounted Crushing machines Drive shafts (cardan shafts, propeller shafts)
6,3 Aircraft gas turbines Centrifuges (separators, decanters) Electric motors and generators (of at least 80 mm shaft height), of maximum rated speeds up to 950 r/min Electric motors of shaft heights smaller than 80 mm Fans Gears Machinery, general Machine tools Paper machines Process plant machines Pumps Turbo chargers Water turbines
2,5 Compressors Computer drives Electric motors and generators (of at least 80 mm shaft height), of maximum rated speeds above 950 r/min Gas turbines and steam turbines Machine-tool drives Textile machines
1 Audio and video drives Grinding machine drives
0,4 Gyroscopes Spindles and drives of high-precision systems
For justified reasons, it is possible to graduate the allowable rotor vibrations speed more precisely. To calculate the unbalance value in [gmm] depending on the grade G, the following formula is used: Uper = 9549 · G · m/n where: Uper – allowable rotor unbalance [gmm] m – rotor weight [kg] n – maximum rotor service speed [r/min] In the case of balancing rotor in two planes, the above value is the total value for the rotor. Due to its geometry, it must be properly divided into planes 1 and 2.