POPIS
Technické parametry

Všechny vyvažovačky jsou vybaveny nejmodernějšími a nejpřesnějšími systémy měření a ovládání.

Měřicí a výpočtové moduly ROTORTEST 9.5 jsou vybaveny průmyslovými LCD monitory pro ovládání a vizualizaci výsledků. Systémy měření jsou vybaveny také laserovou tiskárnou, USB portem a síťovou kartou umožňující zasílání údajů prostřednictvím Ethernetu.

Zvláštní vlastnosti vyvažovaček pro hnací hřídele:

 • možnost vyvažování v jedné, dvou, třech a čtyřech korekčních rovinách současně,
 • Přesné a efektivní
 • vysoká přesnost měření prostřednictvím použití měřicích systémů nejnovější generace
 • Zesílené vnější podstavce navržené tak, aby odolaly vysokému axiálnímu zatížení drážkovaného konektoru
 • Prostřední podstavec stroje je speciálně navržen tak, aby pojal opěrná ložiska hnacího hřídele bez demontáže
 • pravá podpěra má dvě roviny dělení, které umožňují jak svislý pohyb celé podpěry po rámu, tak dodatečný pohyb, se skokem ca 50 mm, horní části podpěry pro upevnění kotouče hřídele ke kotouči podpěry, umožňují otáčení hřídelí vysokými rychlostmi, dokonce až 5000 ot/min,
 • umožňují otáčení hřídelí vysokými rychlostmi, dokonce až 5000 ot/min
 • Ochranné mechanismy, které zabraňují vypadnutí hnacího hřídele ze stroje
 • Indikace úhlového indexování v režimu vypnutí
 • Vyrovnávací zprávy se ukládají do databáze pro pozdější použití
 • Software převádí korekční hmotu na přesnou délku korekčních proužků
 • servopohony pro usnadnění polohování hřídele za účelem přivaření korekční lamely na každé z podpěr
 • Automatické umístění podstavců
 • pneumatickou instalací pro automatické upevnění hřídele ve vřeteni, blokování pravé podpěry, zavírání a otevírání prvků chránících hřídel proti vypadnutí, otevírání a zavírání bezpečnostního krytu,
 • závislosti na objednávce na ně montujeme svářečky

Následující parametry stroje jsou standardní a mohou být modifikovány dle požadavku zákazníka.

MODELKA CMT-250WN
Rotační osa Vodorovná
Polohování Pomocí servopohonu
Maximální hmotnost hřídele 250 kg
Maximální délka hřídele 4600 mm
Maximální průměr hřídele 170 mm
ISO 2953 URR 98%
Motor pohonu TBD
Napětí a fáze 380-480v 3 fáze